Jebbink Soeteman Advocaten

Wij geloven dat onze cliënten met alle beschikbare middelen moeten worden verdedigd als ze geconfronteerd worden met het machtige overheidsapparaat van politie en justitie. Het is vaak letterlijk honderd tegen één. Op dat moment gaan wij pal voor onze cliënten staan!

Onze Advocaten

We bijten ons vast in de zaak en laten niet meer los. We horen wel eens dat wij daarbij soms té fanatiek te werk gaan. Zelf zien wij dat anders: voor onze cliënten bepaalt dit het verdere verloop van hun leven of bedrijfsvoering. Daarom zien wij het als onze taak om koste wat kost het beste resultaat te behalen.

Wij geloven dat iedereen recht heeft op een goede advocaat.

Willem Jebbink

mr. W.H. Jebbink

Advocaat / Partnerjebbink@jsadvocaten.nl

Willem Jebbink heeft een achtergrond in het financieel-economisch strafrecht. Hij is specialist in cassatiezaken en internationaal mensenrechtelijke procedures, onder meer bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Onderscheiden deskundigheid heeft hij op het gebied van vrije meningsuiting en demonstratievrijheid.

23_06-Jeroen Soeteman - David Jagersma groot

mr. J.W. Soeteman

Advocaat / Partnersoeteman@jsadvocaten.nl

Als de druk toeneemt, presteert Jeroen Soeteman op de toppen van zijn kunnen. Hij komt het best tot zijn recht als hij op meerdere borden tegelijk mag schaken. Soeteman is een geboren jurist, een snelle denker met een enorme kennis van het strafprocesrecht.

Rosa van Zijl

mr. R.E. van Zijl

Advocaat / Partnervanzijl@jsadvocaten.nl

Rosa van Zijl maakt in complexe financieel-economische en commune strafzaken het verschil. Door niet aflatende energie, ijzersterk geformuleerde stukken en de rust waarmee ze feilloos overzicht houdt en doelgericht op het beste resultaat stuurt.

23_06-Petra van Kampen - David Jagersma_low res groot

prof. mr. dr. P.T.C. van Kampen

Advocaat / Partnervankampen@jsadvocaten.nl

Petra van Kampen (1969) studeerde rechten in Leiden. Zij werd in 2001 beëdigd als advocaat in Rotterdam, nadat zij als universitair (hoofd)docent aan de Universiteit van Leiden strafrecht doceerde en in 1998 daar promoveerde op deskundigenbewijs in strafzaken in Nederland en Amerika.

Ivonne Leenhouwers

mr. I.E. Leenhouwers

Advocaat / Partnerleenhouwers@jsadvocaten.nl

Ivonne Leenhouwers is één van Nederlands voornaamste specialisten in zedenzaken. Het is haar taakopvatting dat zij het strafrechtelijk onderzoek en het toepassen van de wet voortdurend met alertheid en zeer kritisch beoordeelt, zowel binnen als buiten de rechtszaal.

Zahra Boufadiss

mr. Z. Boufadiss

Advocaatboufadiss@jsadvocaten.nl

Zahra Boufadiss is gespecialiseerd in (complexe) commune strafzaken, zoals geweldsdelicten, mensenhandel en georganiseerde misdaad. Zij heeft een sterk ontwikkeld empathisch vermogen en een gedrevenheid die ervoor zorgt dat zij het onderste uit de kan weet te halen en haar maakt tot een standvastig tegenspeler van het openbaar ministerie en de rechter.

Tosca Urbanus

mr. T. Urbanus

Advocaaturbanus@jsadvocaten.nl

Opkomen voor anderen zit Tosca Urbanus in het bloed. Na werkzaam te zijn geweest als griffier maakte zij de overstap naar de advocatuur, waar zij voornamelijk mensen in commune strafzaken bijstaat. Daarnaast is zij gespecialiseerd in cybercrime.

Jaantje Kramer

mr. J.R. Kramer

Advocaatkramer@jsadvocaten.nl

Jaantje Kramer heeft een natuurlijke gedrevenheid om anderen bij te staan in de moeilijkste situaties. Door zich met veel energie vast te bijten in elke zaak en taak, streeft zij ernaar het verschil te maken. Dit komt goed van pas in fraudezaken, waarin zij zich specialiseert.

23_12-Jebbink & Soeteman_D. Gaasbeek-01_low res

mr. D. Gaasbeek

Juridisch medewerkergaasbeek@jsadvocaten.nl

Daan Gaasbeek studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht. Hij volgde zijn master strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam en studeerde daar in 2022 cum laude af. Na aansluitend als juridisch medewerker bij een strafrechtelijk advocatenkantoor te hebben gewerkt is hij in 2024 in dienst getreden bij Jebbink Soeteman advocaten. Hij wordt binnenkort als advocaat beëdigd.

Eerste adviezen

Heeft u een brief gekregen om op het politiebureau langs te komen, of verwacht u dat de politie bij u langs zou kunnen komen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies over de mogelijke vervolgstappen. Onze eerste adviezen geven we u nu alvast:

Ga niet onvoorbereid naar de politie, FIOD of douane.

Voor ons strafproces geldt: eens gezegd, blijft gezegd. Een verklaring kan niet worden ingetrokken, zoals wel wordt gedacht. Iedere verklaring kan als (belangrijk) bewijsmiddel tegen u of tegen anderen worden gebruikt. Ga dus niet onvoorbereid een verhoor in.
Bovendien: ken uw positie. Heeft u er recht op te weten waarover u wordt gehoord? Overziet u de soms complexe strafbepalingen waarmee u wordt geconfronteerd? Bent u wel verdachte? Of alleen getuige? Kunt u in dat geval verdachte worden? Welke consequenties heeft dat? Bent u verplicht om te verklaren? Met een antwoord op dergelijke ogenschijnlijk simpele vragen, alsmede met een inventarisatie van de valkuilen, staan we u graag bij.

Snelheid is geboden: laat termijnen niet verlopen!

Het strafrecht kent allerlei termijnen. Zo kan na de ontvangst van een dagvaarding slechts binnen acht dagen een bezwaarschrift worden ingediend. Daarnaast moeten in principe uiterlijk tien dagen voor de zitting getuigen of deskundigen worden opgegeven. Hoger beroep moet binnen veertien dagen na de uitspraak worden ingesteld. Dit zijn keiharde deadlines, en rechters zijn ongevoelig voor de reden achter het missen van zo’n fatale termijn. Wij raden u aan zo vroeg mogelijk contact met ons op te nemen.

Geen nieuws betekent niet altijd goed nieuws

Als u na een verhoor door de politie of de FIOD weer naar huis mag, krijgt u niet altijd te horen of u wordt vervolgd. De strafzaak is daarmee niet voorbij en u loopt nog altijd de kans op een later moment te worden gedagvaard. Het is erg belangrijk om op zo’n moment niet stil te blijven zitten. Als u niks doet, loopt u het risico dat ontlastend bewijsmateriaal verloren gaat of getuigen van de radar verdwijnen. Daarmee benadeelt u zichzelf ernstig. Bovendien kan uw advocaat met de officier van justitie een schikking overeenkomen, waardoor een openbaar proces wordt voorkomen. Door zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, kunnen we samen de strategie bepalen.

Rechtszaken kunnen al worden beslist in de verhoorkamer. U kent vast de uitdrukking ‘alles wat u zegt, kan tegen u gebruikt worden’. Dit geldt ook voor het Nederlandse strafrecht: eens gezegd, blijft gezegd. ‘Off the record’ bestaat niet. U kunt uw verklaring later nooit meer intrekken. Sterker, uw verklaring kan als (belangrijk) bewijsmiddel tegen u of tegen anderen worden gebruikt. Ga dus niet onvoorbereid een verhoor in, ook al lijkt de agent die u verhoort nog zo begripvol of aardig. Neem contact met ons op om de strategie te bespreken voordat u een verklaring afgeeft.

Ook heeft u vóórdat u wordt verhoord (meestal) het recht te weten waaroveru wordt gehoord. Is u dat verteld? En bent u verdachte of alleen getuige? Overziet u de tenlastelegging of strafbepaling(en) waarmee u wordt geconfronteerd? Bent u verplicht een verklaring af te leggen, of mag u ook zwijgen? En mag er een advocaat bij het verhoor zijn? We staan u graag bij met de antwoorden op deze belangrijke vragen.