Jebbink Soeteman Advocaten

Wij geloven dat onze cliënten met alle beschikbare middelen moeten worden verdedigd als ze geconfronteerd worden met het machtige overheidsapparaat van politie en justitie. Het is vaak letterlijk honderd tegen één. Op dat moment gaan wij pal voor onze cliënten staan.

Onze Advocaten

We bijten ons vast in de zaak en laten niet meer los. We horen wel eens dat wij daarbij soms té fanatiek te werk gaan. Zelf zien wij dat anders: voor onze cliënten bepaalt dit het verdere verloop van hun leven of bedrijfsvoering. Daarom zien wij het als onze taak om koste wat kost het beste resultaat te behalen.

Wij geloven dat iedereen recht heeft op een goede advocaat.

Willem Jebbink

mr. W.H. Jebbink

Advocaat / Partnerjebbink@jsadvocaten.nl

Onderscheiden deskundigheid heeft hij op het gebied van uitingsdelicten (vrije meningsuiting en demonstratievrijheid). Vasthoudendheid, anticipatie en sterke betrokkenheid helpen hem bij het bouwen aan een inhoudelijk sterke verdediging.

jeroensoeteman

mr. J.W. Soeteman

Advocaat / Partnersoeteman@jsadvocaten.nl

Als de druk toeneemt, presteert Jeroen Soeteman op de toppen van zijn kunnen. Hij komt het best tot zijn recht als hij op meerdere borden tegelijk mag schaken. Soeteman is een geboren jurist, een snelle denker met een enorme kennis van het strafprocesrecht.

rosavanzijl

mr. R.E. van Zijl

Advocaat / Partnervanzijl@jsadvocaten.nl

Als het aankomt op financieel-economische strafzaken maakt Rosa van Zijl vaak het verschil. De tomeloze energie waarmee ze zich op zaken stort, wordt gevoed door haar idealisme: iedereen heeft recht op de beste verdediging.

ivonneleenhouwers

mr. I.E. Leenhouwers

Advocaat / Partnerleenhouwers@jsadvocaten.nl

Ivonne Leenhouwers is één van Nederlands voornaamste specialisten in zedenzaken. Het is haar taakopvatting dat zij het strafrechtelijk onderzoek en het toepassen van de wet voortdurend met alertheid en zeer kritisch beoordeelt, zowel binnen als buiten de rechtszaal.

kritzeegers

mr. dr. Krit Zeegers

Advocaatzeegers@jsadvocaten.nl

Met een oog voor detail beweegt Krit Zeegers zich door de wereld van het financieel strafrecht. In de complexiteit, het grensoverschrijdende karakter en de verregaande gevolgen voor de verdachte persoon of onderneming vindt hij de drijfveren voor zijn werk.

toscaurbanus

mr. T. Urbanus

Advocaaturbanus@jsadvocaten.nl

Opkomen voor anderen zit Tosca Urbanus in het bloed, de stap naar de strafrechtadvocatuur lag dan ook voor de hand. Zij schuwt een principiële houding niet, een uitgangspunt dat ze deelt met haar kantoorgenoten.

jaantjekramer

mr. J. R. Kramer

Advocaatkramer@jsadvocaten.nl

Jaantje Kramer heeft een natuurlijke gedrevenheid om anderen bij te staan in de moeilijkste situaties. Door zich met veel energie vast te bijten in elke zaak en taak, streeft zij ernaar het verschil te maken. Dit komt goed van pas in fraudezaken, waarin zij zich specialiseert.

mohamedrafik

mr. M. Rafik

Advocaatrafik@jsadvocaten.nl

Een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel bracht Mohamed Rafik bij de strafadvocatuur. Met enorme gedrevenheid komt hij nu op voor de underdog, of dat nu een terrorismeverdachte is of iemand die verdacht wordt van een financieel delict.

Eerste adviezen

Heeft u een brief gekregen om op het politiebureau langs te komen, of verwacht u dat de politie bij u langs zou kunnen komen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies over de mogelijke vervolgstappen. Onze eerste adviezen geven we u nu alvast:

Ga niet onvoorbereid naar de politie, FIOD of douane.

Voor ons strafproces geldt: eens gezegd, blijft gezegd. Een verklaring kan niet worden ingetrokken, zoals wel wordt gedacht. Iedere verklaring kan als (belangrijk) bewijsmiddel tegen u of tegen anderen worden gebruikt. Ga dus niet onvoorbereid een verhoor in.
Bovendien: ken uw positie. Heeft u er recht op te weten waarover u wordt gehoord? Overziet u de soms complexe strafbepalingen waarmee u wordt geconfronteerd? Bent u wel verdachte? Of alleen getuige? Kunt u in dat geval verdachte worden? Welke consequenties heeft dat? Bent u verplicht om te verklaren? Met een antwoord op dergelijke ogenschijnlijk simpele vragen, alsmede met een inventarisatie van de valkuilen, staan we u graag bij.

Snelheid is geboden: laat termijnen niet verlopen!

Het strafrecht kent allerlei termijnen. Zo kan na de ontvangst van een dagvaarding slechts binnen acht dagen een bezwaarschrift worden ingediend. Daarnaast moeten in principe uiterlijk tien dagen voor de zitting getuigen of deskundigen worden opgegeven. Hoger beroep moet binnen veertien dagen na de uitspraak worden ingesteld. Dit zijn keiharde deadlines, en rechters zijn ongevoelig voor de reden achter het missen van zo’n fatale termijn. Wij raden u aan zo vroeg mogelijk contact met ons op te nemen.

Geen nieuws betekent niet altijd goed nieuws

Als u na een verhoor door de politie of de FIOD weer naar huis mag, krijgt u niet altijd te horen of u wordt vervolgd. De strafzaak is daarmee niet voorbij en u loopt nog altijd de kans op een later moment te worden gedagvaard. Het is erg belangrijk om op zo’n moment niet stil te blijven zitten. Als u niks doet, loopt u het risico dat ontlastend bewijsmateriaal verloren gaat of getuigen van de radar verdwijnen. Daarmee benadeelt u zichzelf ernstig. Bovendien kan uw advocaat met de officier van justitie een schikking overeenkomen, waardoor een openbaar proces wordt voorkomen. Door zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, kunnen we samen de strategie bepalen.

Rechtszaken kunnen al worden beslist in de verhoorkamer. U kent vast de uitdrukking ‘alles wat u zegt, kan tegen u gebruikt worden’. Dit geldt ook voor het Nederlandse strafrecht: eens gezegd, blijft gezegd. ‘Off the record’ bestaat niet. U kunt uw verklaring later nooit meer intrekken. Sterker, uw verklaring kan als (belangrijk) bewijsmiddel tegen u of tegen anderen worden gebruikt. Ga dus niet onvoorbereid een verhoor in, ook al lijkt de agent die u verhoort nog zo begripvol of aardig. Neem contact met ons op om de strategie te bespreken voordat u een verklaring afgeeft.

Ook heeft u vóórdat u wordt verhoord (meestal) het recht te weten waaroveru wordt gehoord. Is u dat verteld? En bent u verdachte of alleen getuige? Overziet u de tenlastelegging of strafbepaling(en) waarmee u wordt geconfronteerd? Bent u verplicht een verklaring af te leggen, of mag u ook zwijgen? En mag er een advocaat bij het verhoor zijn? We staan u graag bij met de antwoorden op deze belangrijke vragen.