mr. I.E. Leenhouwers

Advocaat/Partner

Tel: 06 2128 4881 |  leenhouwers@jsadvocaten.nl

Ivonne Leenhouwers

Ivonne Leenhouwers komt in het bijzonder op voor mensen die alleen zijn komen te staan tegenover de hele wereld. Zij is een van Nederlands voornaamste specialisten in zedenzaken. Zij opereert daarbij in een omgeving waarin (onterechte) verdenkingen desastreuze gevolgen hebben voor mensenlevens. Wie betrokken raakt in zedenzaken ziet zijn of haar wereld vaak al ineenstorten voordat de zaak goed en wel onder de rechter is gebracht. Moderne communicatiemiddelen en sociale media als Facebook en Snapchat zorgen daarnaast voor een glijdende schaal, waardoor het voor veel (jonge) mensen steeds onduidelijker wordt wat nu precies strafbaar is en wat niet.

Ook in commune zaken onderscheidt Ivonne Leenhouwers zich door vasthoudendheid, zorgvuldigheid en overtuigingskracht.

Het is haar taakopvatting dat zij het strafrechtelijk onderzoek en het toepassen van de wet voortdurend met alertheid en zeer kritisch beoordeelt, zowel binnen als buiten de rechtszaal.

Carrière 

Ivonne Leenhouwers studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht, met als afstudeerrichtingen strafrecht en privaatrecht. Ze begon haar carrière in het strafrecht in 1999 bij Gresnigt & Van Kippersluis en maakte in 2004 de overstap naar Veraart De Granada Advocaten. Daar is ze opgeleid door Chris Veraart – bekend door zijn pleidooien in zedendelicten en schrijver van het boek ‘Valse zeden. Valse aangiften in zedenzaken’. In 2017 maakte Ivonne Leenhouwers de overstap naar Jebbink Soeteman Advocaten, waar ze dezelfde vastberadenheid vindt die ook haar eigen werk kenmerkt. Ze richt zich op zedenzaken en commune strafzaken. Ivonne Leenhouwers is sinds 1 januari 2020 partner bij Jebbink Soeteman advocaten.

Daarnaast doceert Ivonne Leenhouwers verweren in strafzaken aan het Studiecentrum Rechtspleging (SSR) en treedt ze regelmatig op als gastspreker. Ze is auteur van het artikel ‘Veranderende (digitale) seksuele moraal en zedenwetgeving, tijd voor een uitgebreide herijking?’ en werkte mee aan de actualisering van het genoemde succesvolle boek ‘Valse zeden. Valse aangiften in zedenzaken’, van advocaat Chris Veraart. Ivonne Leenhouwers is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.

Ivonne Leenhouwers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten strafrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit hoofdrechtsgebied.