mr. J. R. Kramer

Advocaat

Tel: 06 4205 6685 |  kramer@jsadvocaten.nl

Jaantje Kramer

Jaantje Kramer heeft een natuurlijke gedrevenheid om anderen bij te staan in de moeilijkste situaties. Door zich met veel energie vast te bijten in elke zaak en taak, streeft zij ernaar het verschil te maken. Dit komt goed van pas in fraudezaken, waarin zij zich specialiseert. Door haar kritische blik en (juridische) nieuwsgierigheid laat zij geen kans onbenut om belangrijke details uit te zoeken en te vertalen naar de best mogelijk te voeren verdediging. Jaantje Kramer hecht groot belang aan mensenrechten en het recht op een eerlijk proces in het bijzonder. Om die reden verleende zij tijdens haar studie wekelijks rechtsbijstand aan gedetineerden en heeft zij zich ingezet voor verschillende ideële organisaties, zoals Lawyers4Lawyers.

Carrière 

Jaantje Kramer haalde haar bachelor in Nederlands recht en studeerde af in internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam en Columbia Law School in New York. Tijdens haar studie was zij werkzaam in het strafrecht als paralegal bij kleine en grote advocatenkantoren. Ook werkte zij als griffier bij de rechtbank Amsterdam. In 2016 startte zij als advocaat bij Allen & Overy LLP, waar zij bijstand verleende in met name complexe en grensoverschrijdende financieel-economische strafzaken. Voordat zij in de advocatuur begon, doceerde zij straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden. In 2020 maakte Jaantje Kramer de overstap naar Jebbink Soeteman, waar zij zowel commune zaken als financieel-economische zaken behandelt. Zij is aspirant lid van de NVSA en heeft verschillende artikelen gepubliceerd.

Jaantje Kramer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten strafrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit hoofdrechtsgebied.