Jeroen W. Soeteman

Advocaat / Partner

Tel : 06 5266 6333 | soeteman@jsadvocaten.nl

Als de druk toeneemt, presteert Jeroen Soeteman op de toppen van zijn kunnen. Hij komt het best tot zijn recht als hij op meerdere borden tegelijk mag schaken. Soeteman is een geboren jurist, een snelle denker met een enorme kennis van het strafprocesrecht. Met zijn strategische en doelgerichte aanpak kan hij in een zaak het verschil maken. Zijn kwaliteiten komen samen tijdens de zitting, waar gedurfd pleiten en adequaat reageren op ontwikkelingen allesbepalend zijn voor de uitkomst in een zaak. De noodzaak om (soms letterlijk) als laatste man tussen OM en zijn cliënt te gaan staan, is geen keuze maar onderdeel van zijn karakter: hij vindt het onverteerbaar dat zijn cliënten als gevolg van een strafzaak, zeker als slechts sprake is van voorlopige hechtenis, alles kunnen kwijtraken: hun vrijheid, huis, baan, en relatie.

Carrière

Na zijn studie strafrecht en privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen ging Jeroen Soeteman in 1999 als advocaat aan de slag bij CMS Derks Star Busmann. In 2003 stapte hij over naar Korvinus Abeln advocaten, om zich volledig op het strafrecht toe te leggen. Samen met Willem Jebbink startte hij in 2009 Jebbink Soeteman advocaten.

Hij is gespecialiseerd in zowel commuun als financieel-economisch strafrecht en heeft daarnaast ruime ervaring met grensoverschrijdende strafzaken. Naast het strafrecht heeft Jeroen Soeteman bijzondere aandacht voor de rol van privacy binnen het strafrecht.

Vanaf 1 januari 2022 maakt Jeroen Soeteman deel uit van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De NOvA wordt gevormd door de ongeveer 18.000 advocaten die in Nederland staan ingeschreven. De Algemene Raad is het bestuur van die NOvA.

Jeroen Soeteman was vanaf 2016 tot 2021 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Daarnaast heeft hij vele jaren cursussen en college gegeven over verschillende onderdelen van het strafrecht (zoals art. 5 EVRM, betekeningsvoorschriften, incidenten ter terechtzitting), zowel aan de Universiteit als via cursusorganisaties. In 2015 was Jeroen lid van de Commissie ‘Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand’ van de Nederlandse Orde van Advocaten, en co-auteur van het door die Commissie opgestelde rapport over het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand. Hij is co-auteur van het Handboek Verdediging (3e druk, 2021), waarvan hij het hoofdstuk ‘Raadsman ter terechtzitting’ heeft geschreven. In het verleden was hij annotator van de Nieuwsbrief Strafrecht en heeft hij in verschillende (vak)bladen en media gepubliceerd.

In 2020 heeft hij de leergang ‘Artificial Intelligence voor juristen’ gevolgd aan het PAO Leiden. Daar heeft hij in 2021 deelgenomen aan de VPR-A specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht, die hij in november 2021 met goed gevolg heeft afgerond.

Lidmaatschappen:

Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)
European Criminal Bar Association (ECBA)
International Bar Association (IBA)
Vereniging van Privacy Advocaten (VPR-A)
Vereniging van Privacy Recht (VPR)
International Association of Privacy Professionals (IAPP)
Vereniging van Tuchtrechtadvovcaten (Disciplina)
Victims of Crime Association of Lawyers (VOCAL)

Daarnaast maakt Jeroen deel uit van Global Criminal Law Counsel (GCLC), een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van advocaten die gespecialiseerd zijn in financieel strafrecht en daarin zonodig gezamenlijk optreden (fraude, corruptie, compliance).

Jeroen Soeteman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten strafrecht en privacyrecht als hoofdrechtsgebieden geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.