Jeroen W. Soeteman

Advocaat / Partner

Tel : 06 5266 6333 | soeteman@jsadvocaten.nl

Jeroen Soeteman

Als de druk toeneemt, presteert Jeroen Soeteman op de toppen van zijn kunnen. Hij komt het best tot zijn recht als hij op meerdere borden tegelijk mag schaken. Soeteman is een geboren jurist, een snelle denker met een enorme kennis van het strafprocesrecht. Met zijn strategische en doelgerichte aanpak kan hij in een zaak het verschil maken. Zijn kwaliteiten komen samen tijdens de zitting, waar gedurfd pleiten en adequaat reageren op ontwikkelingen allesbepalend zijn voor de uitkomst in een zaak. De noodzaak om (soms letterlijk) als laatste man tussen OM en zijn cliënt te gaan staan, is geen keuze maar onderdeel van zijn karakter: hij vindt het onverteerbaar dat zijn cliënten als gevolg van een strafzaak, zeker als slechts sprake is van voorlopige hechtenis, alles kunnen kwijtraken: hun vrijheid, huis, baan, en relatie.

Carrière

Na zijn studie strafrecht en privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen ging Jeroen Soeteman in 1999 als advocaat aan de slag bij CMS Derks Star Busmann. In 2003 stapte hij over naar Korvinus Abeln advocaten, om zich volledig op het strafrecht toe te leggen. Hij heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in zowel commuun als financieel-economisch strafrecht en heeft daarnaast ruime ervaring met grensoverschrijdende strafzaken. Naast het strafrecht heeft Jeroen Soeteman bijzondere aandacht voor de wijze waarop de overheid binnen het strafrecht omgaat met de data die zij tot haar beschikking heeft of tot haar beschikking kan krijgen. Daartoe heeft hij in 2020 de leergang ‘Artificial Intelligence voor juristen’ gevolgd aan het PAO Leiden en volgt hij in 2021 daar de VPR-A specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Tevens is hij lid van de Vereniging Privacy Recht en van de International Association of Privacy Professionals (IAPP). Samen met Willem Jebbink startte hij in 2009 Jebbink Soeteman advocaten.

Jeroen Soeteman is sinds 2016 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Daarnaast is hij lid van de European Criminal Bar Association en van het International European Young Defenders Network. Bovendien is hij de Nederlandse vertegenwoordiger in de Global Criminal Law Counsel; een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van advocaten die gespecialiseerd zijn in financieel strafrecht  en daarin zonodig gezamenlijk optreden (fraude, corruptie, compliance).

Ook is hij al jarenlang docent op verschillende strafrechtelijke gebieden en geeft hij cursussen over art. 5 EVRM, Incidenten ter terechtzitting en Betekeningsvoorschriften. Hij heeft onder andere bij de NVSA, de NVJSA, de OSR, de SSR, de UVA, de UU en de AvdR lesgegeven gegeven aan zowel advocaat-stagiaires als ervaren advocaten, rechters en officieren van justitie en studenten. Daarnaast is hij co-auteur van de nieuwe druk van het Handboek Verdediging, annotator van de Nieuwsbrief Strafrecht en publiceert hij in verschillende (vak)bladen. In 2015 was hij lid van de Commissie ‘Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand’ van de Nederlandse Orde van Advocaten, en co-auteur van het door die Commissie opgestelde rapport over de bezuinigingen binnen het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand.