mr. dr. K. Zeegers

Advocaat

Tel : 06 2835 2186 |  zeegers@jsadvocaten.nl

Krit Zeegers

Zijn fascinatie voor de internationale rechten van de mens, en dan met name hoe die mensenrechten tijdens oorlogen en conflicten met voeten worden getreden, brachten Krit Zeegers bij het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Hier werd geschiedenis geschreven. Maar het opende ook zijn ogen voor de andere kant van het internationale strafrecht: hoe ernstiger de vermeende strafbare feiten, hoe meer de rechten van verdachten zélf onder druk komen te staan. Het ontvlamde zijn motivatie om het op te nemen voor de underdog. Dat hij daarbij niet over één nacht ijs gaat, blijkt uit zijn promotieonderzoek naar de toepassing van mensenrechten bij internationale strafrechttribunalen. Met hetzelfde oog voor detail beweegt hij zich door de wereld van het financieel strafrecht. In de complexiteit, het grensoverschrijdende karakter en de verregaande gevolgen voor de verdachte persoon of onderneming vindt hij de drijfveren voor zijn werk.

Carrière 
Krit Zeegers rondde zowel zijn bachelor Rechtsgeleerdheid als zijn master Internationaal Publiekrecht cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam. Hij begon zijn carrière bij het Joegoslavië-tribunaal, als lid van het team van rechter Orie. Daarna werkte Krit Zeegers als consultant voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken en doceerde hij aan de University van Mekelle in Ethiopië.

In 2015 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op zijn onderzoek naar internationale straftribunalen en de interpretatie en toepassing van mensenrechten in het strafproces. Daarna ging hij aan de slag bij Allen & Overy, waar hij vanaf 2016 onderdeel was van het strafrechtteam binnen de praktijkgroep Litigation. Daar heeft hij zich intensief beziggehouden met financieel strafrecht.

In 2018 maakte hij de overstap naar Jebbink Soeteman Advocaten, waar hij zowel binnen het financiële strafrecht als het commune strafrecht werkzaam is. Krit Zeegers publiceert regelmatig artikelen over uiteenlopende onderwerpen.

Krit Zeegers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten strafrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit hoofdrechtsgebied.