mr. dr. K. Zeegers

Advocaat

Tel : 06 2835 2186 |  zeegers@jsadvocaten.nl

Krit Zeegers

Krit Zeegers onderscheidt zich door een combinatie van scherpe juridische analyses en een grote betrokkenheid bij zijn cliënten. Hij investeert alle tijd in een zaak en een cliënt die nodig is en maakt daarbij geen onderscheid tussen een complexe fraudezaak of een op het eerste gezicht eenvoudige winkeldiefstal.

Carrière 
Krit Zeegers rondde zowel zijn bachelor als zijn master rechtsgeleerdheid cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam. Na een stage in het team van rechter Orie bij het Joegoslavië Tribunaal besloot hij zich toe te leggen op het internationaal strafrecht. Krit Zeegers begon zijn carrière als docent en promovendus (internationaal) strafrecht bij de Universiteit van Amsterdam. In 2015 promoveerde hij op zijn onderzoek naar de rechten van de verdachte in het internationaal strafproces. Na zijn promotie werkte Krit Zeegers kort als consultant voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken en doceerde hij aan de University van Mekelle in Ethiopië.

In 2015 werd Krit Zeegers advocaat bij Allen & Overy, waar hij zich specialiseerde in het financieel strafrecht. In 2018 maakte hij de overstap naar Jebbink Soeteman Advocaten, waar hij zowel binnen het financiële strafrecht als het commune strafrecht werkzaam is.

Krit Zeegers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten strafrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit hoofdrechtsgebied.