• Jebbink Soeteman advocaten

  Waar wij voor staan

  Wij geloven dat onze cliënten met alle beschikbare middelen moeten worden verdedigd als ze geconfronteerd worden met het machtige overheidsapparaat van politie en justitie. Het is vaak letterlijk honderd tegen één. Op dat moment gaan wij pal voor onze cliënten staan. We bijten ons vast in de zaak en laten niet meer los. We horen wel eens dat wij daarbij soms té fanatiek te werk gaan. Zelf zien wij dat anders: voor onze cliënten bepaalt dit het verdere verloop van hun leven of bedrijfsvoering. Daarom zien wij het als onze taak om koste wat kost het beste resultaat te behalen.

  Wij geloven dat iedereen recht heeft op een goede advocaat. Daarom staan wij onze cliënten niet alleen op betalende basis bij, maar regelmatig ook pro deo. Op die manier bieden wij cliënten die niet over financiële middelen beschikken toch de rechtsbijstand die ze nodig hebben.

  Wij maken ons sterk voor mensenrechten. We vinden dat juist overheden deze dienen te respecteren. Als het moet procederen wij tegen de Staat der Nederlanden, in kort geding, of bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Als de situatie erom vraagt schakelen wij de kort gedingrechter in om de Staat der Nederlanden te beperken in haar handelen, om zo de vrijheden van onze cliënten te garanderen.

   

   

  Wie we zijn

  Wie we zijn

  Jebbink Soeteman advocaten is een zeer ambitieus strafrechtkantoor in Amsterdam. We zijn actief in uiteenlopende zaken, van geweldsdelicten tot complexe financiële strafprocessen en alles daartussen. Kenmerkend voor de advocaten van Jebbink Soeteman is onze grote gedrevenheid en betrokkenheid: we behandelen iedere zaak met volledige overgave en zorgen ervoor dat we de inhoud tot in ieder detail beheersen.

  Onze cliënten zijn particulieren en bedrijven die in aanraking komen met het strafrecht. Ze zijn op zoek naar een advocaat die het onderste uit de kan weet te halen, zowel binnen de rechtszaal als daarbuiten. Dat vraagt om een vooruitziende blik en feilloze kennis van het strafproces. Dit vormt het uitgangspunt in onze werkwijze: we laten niets aan het toeval over.

  Werkwijze

  Werkwijze

  Onze werkwijze laat zich het best omschrijven als zeer volhardend. We leggen ons nergens bij neer. En we zijn ambitieus. We kunnen niet tegen verliezen en zorgen ervoor dat we meer weten dan de partijen waar we tegenover staan. Kenmerkend voor onze werkwijze is dat we altijd vooruitkijken. Zoals een schaakkampioen zetten vooruit denkt, zo analyseren wij alle mogelijke scenario’s en onderzoeken we alle mogelijke invalshoeken. En als dat betekent dat we ons door vijftig ordners administratie moeten worstelen omdat daar mogelijk een bonnetje in zit dat de aanklacht onderuit kan halen? Kom maar op.

  We zetten onze verdediging minutieus op. Daarbij schuwen we onconventionele middelen niet. Is het in het belang van de zaak om de publieke opinie te peilen? Dan stappen we in sommige gevallen naar de media. Of we verrassen rechter en officier op een andere manier; vaak met het gewenste resultaat. Daarnaast is het een prettig idee dat we altijd op de expertise van ons hele team vertrouwen: door lopende zaken met elkaar te bespreken, houden we elkaar scherp, zien we meer en slagen we er in buiten de bekende kaders te denken.

  Waar wij voor staan
 • Onze advocaten

  mr. W.H. Jebbink (partner)

  Willem Jebbink (1968) heeft een achtergrond in het financieel-economisch strafrecht. Hij is gespecialiseerd in cassatiezaken bij de Hoge Raad en internationaal mensenrechtelijke procedures, zoals het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. Onderscheiden deskundigheid heeft hij op het gebied van uitingsdelicten (vrije meningsuiting en demonstratievrijheid). Vasthoudendheid, anticipatie en sterke betrokkenheid helpen hem bij het bouwen aan een inhoudelijk sterke verdediging.

   

  Carrière

  Willem Jebbink werkte de eerste zes jaar van zijn loopbaan in Den Haag op het advocatenkantoor Sjöcrona Van Stigt advocaten, dat gericht is op financieel-economisch strafrecht. In 2003 stapte hij over naar Böhler Franken Koppe Wijngaarden in Amsterdam, waar hij veel ervaring opdeed in politieke en mensenrechtenzaken. Daarna profileerde hij zich bij Spong Advocaten steeds meer als principieel advocaat, en dat is hij nog steeds. In 2009 startte hij samen met Jeroen Soeteman Jebbink Soeteman advocaten.

  Willem Jebbink is co-auteur van SDU-Commentaar Strafrecht en Handboek Strafzaken. Ook publiceert hij regelmatig juridische artikelen en opiniestukken. Stukken van zijn hand verschijnen regelmatig in vakbladen en dagbladen, zoals Nederlands Juristenblad, Het Financieele Dagblad, de Volkskrant en NRC Handelsblad. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken en bestuurslid van de Stichting Strafrechtpraktijk, die de specialisatieopleiding voor strafrechtadvocaten verzorgt.


  M: +316 5579 1837
  E-mail: jebbink@jsadvocaten.nl


  Publicaties

  mr. J.W. Soeteman (partner)

  Als de druk toeneemt, presteert Jeroen Soeteman op de toppen van zijn kunnen. Hij komt het best tot zijn recht als hij op meerdere borden tegelijk mag schaken. Soeteman is een geboren jurist, een snelle denker met een enorme kennis van het strafprocesrecht. Met zijn strategische en doelgerichte aanpak kan hij in een zaak het verschil maken. Zijn kwaliteiten komen samen tijdens de zitting, waar gedurfd pleiten en adequaat reageren op ontwikkelingen allesbepalend zijn voor de uitkomst in een zaak. De noodzaak om (soms letterlijk) als laatste man tussen OM en zijn cliënt te gaan staan, is geen keuze maar onderdeel van zijn karakter: hij vindt het onverteerbaar dat zijn cliënten als gevolg van een strafzaak, zeker als slechts sprake is van voorlopige hechtenis, alles kunnen kwijtraken: hun vrijheid, huis, baan, en relatie.

  Carrière

  Na zijn studie strafrecht en privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen ging Jeroen Soeteman in 1999 als advocaat aan de slag bij CMS Derks Star Busmann. In 2003 stapte hij over naar Korvinus Abeln advocaten, om zich volledig op het strafrecht toe te leggen. Hij heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in zowel commuun als financieel-economisch strafrecht en heeft daarnaast ruime ervaring met grensoverschrijdende strafzaken. Samen met Willem Jebbink startte hij in 2009 Jebbink Soeteman advocaten.

  Jeroen Soeteman is sinds 2016 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Daarnaast is hij lid van de European Criminal Bar Association en van het International European Young Defenders Network. Bovendien is hij de Nederlandse vertegenwoordiger in de Global Criminal Law Counsel; een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van advocaten die gespecialiseerd zijn in financieel strafrecht  en daarin zonodig gezamenlijk optreden (fraude, corruptie, compliance).

  Ook is hij al jarenlang docent op verschillende strafrechtelijke gebieden en geeft hij cursussen over art. 5 EVRM, Incidenten ter terechtzitting en Betekeningsvoorschriften. Hij heeft onder andere bij de NVSA, de NVJSA, de OSR, de SSR, de UVA, de UU en de AvdR lesgegeven gegeven aan zowel advocaat-stagiaires als ervaren advocaten, rechters en officieren van justitie en studenten. Daarnaast is hij co-auteur van de nieuwe druk van het Handboek Verdediging, annotator van de Nieuwsbrief Strafrecht en publiceert hij in verschillende (vak)bladen. In 2015 was hij lid van de Commissie ‘Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand’ van de Nederlandse Orde van Advocaten, en co-auteur van het door die Commissie opgestelde rapport over de bezuinigingen binnen het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand.

  M: +316 5266 6333
  E-mail: soeteman@jsadvocaten.nl

   


  Publicaties

  mr. R.E. van Zijl (partner)

  Als het aankomt op financieel-economische strafzaken maakt Rosa van Zijl vaak het verschil. Met niet aflatende energie bijt ze zich vast in papierwerk van het OM of de FIOD, op zoek naar een aanname die niet klopt, of een beschuldiging die niet kan worden bewezen. Maar ook in commune zaken onderscheidt ze zich door diepgravend te werk te gaan. In de rechtszaal onderscheidt ze zich met ijzersterk geformuleerde stukken en de rust waarmee ze, juist in complexe financiële zaken, feilloos overzicht houdt en doelgericht op het best mogelijke resultaat stuurt. De tomeloze energie waarmee ze zich op zaken stort, wordt gevoed door haar idealisme: iedereen heeft recht op de beste verdediging.

  Carrière

  Rosa van Zijl rondde cum laude de studies Strafrecht en Encyclopedie en filosofie van het recht af aan de Universiteit Leiden en behaalde daarnaast haar propedeuse Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. Zij startte haar loopbaan als strafrechtadvocaat in 2007 bij Sjöcrona Van Stigt advocaten, een kantoor dat gespecialiseerd is in het financieel-economisch strafrecht. In 2013 stapte ze over naar Jebbink Soeteman Advocaten. Daar specialiseerde zij zich verder in financieel-economische strafzaken. Daarnaast behandelt zij commune strafzaken en voert ze procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Rosa van Zijl is sinds november 2016 partner bij Jebbink Soeteman advocaten en maakt onderdeel uit van de maatschap.

  Ook is Rosa van Zijl als docent verbonden aan de ‘Beroepsopleiding advocaten’ van de Nederlandse Orde van Advocaten, en is lid van de Adviescommissie Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze commissie adviseert over strafrechtelijke wetsvoorstellen. Ze is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, van de European Criminal Bar Association, van de Women’s White Collar Defense Association en was in 2013-2014 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten. Ze is co-auteur van het SDU-Commentaar Strafrecht en publiceerde in diverse vakbladen en in Het Financiële Dagblad.

  M: +316 1819 3705
  E-mail: vanzijl@jsadvocaten.nl


  Cliënte over Rosa

  Wij zijn tijdens een zeer emotioneel belastende strafzaak halverwege de zaak bij Rosa van Zijl terecht gekomen. Rosa kreeg een zeer complexe zaak voor zich en maakte dit zich binnen no time eigen. Rosa is juridisch ontzettend goed, maar wat net zo belangrijk is, is het menselijke aspect wat haar zo goed maakt. Rosa is juridisch keihard en tegelijkertijd naar cliënten toe enorm empathisch. Ze begrijpt wat voor impact een strafzaak op iemand heeft. Dit is iets wat in je karakter moet zitten en wat vaak mist bij doorgewinterde strafrechtadvocaten. Wat op de website staat geschreven over haar is meer dan waar: Rosa is simpelweg gewoon heel goed in haar werk.

  Rosa heeft altijd de tijd voor ons genomen, onze vragen waren nooit teveel, ze communiceert heel open en transparant en laat ook ruimte voor haar cliënten om zelf mee te denken als ze dit willen. Strafzaken krijgen helaas maar al te vaak media aandacht en ook hierin heeft Rosa zich super gepresenteerd. Waar andere advocaten maar wat graag hun eigen naam in de publiciteit zien, heeft Rosa dit omwille van ons altijd afgehouden. Dit vond ik erg bijzonder. Tijdens zitting kun je eigenlijk pas zien of je een goede advocaat hebt, want daar komt het aan op overzicht houden en het onderscheiden van complexe hoofd- en bijzaken, maar bovenal een goed pleidooi uiteenzetten. Dit is gelukt. Rosa weet op zodanige wijze te pleiten, dat ze de aandacht van de rechters niet verliest. Ook dit is een eigenschap die niet zomaar iedereen in zich heeft, maar waarvan je enkel kunt hopen dat je advocaat het heeft.
  Zonder Rosa van Zijl waren we nooit zover gekomen als waar we nu staan. Op de website staat het beschreven als tomeloze energie: Rosa zet zich voor meer dan 100% in voor haar cliënten.


  Publicaties

  mr. T. Urbanus

  Opkomen voor anderen zit Tosca Urbanus in het bloed. De stap naar de strafrechtadvocatuur lag dan ook voor de hand; daarin kan zij haar cliënten bijstaan op alle noodzakelijke vlakken. Zij studeerde naast strafrecht ook af in internationaal recht; het verdedigen van cliënten in grensoverschrijdende zaken heeft haar speciale interesse. Zij schuwt een principiële houding niet, een uitgangspunt dat ze deelt met haar kantoorgenoten.

  Carrière

  Tosca Urbanus studeerde strafrecht en internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2013 tot 2015 was zij als griffier werkzaam bij de Rechtbank Amsterdam. Vanaf 2014 maakt ze deel uit van het onderzoeksteam van de Nuhanovic Foundation, een Nederlandse stichting die oorlogsslachtoffers helpt bij het verkrijgen van compensatie. Zij is co-auteur van het artikel 'Waxinelichthouder slaat deuk in majesteitsschenniswet’, dat in september 2015 werd gepubliceerd. Tosca Urbanus werkt sinds 2015 bij Jebbink Soeteman advocaten.

  M: +316 2112 7332
  E-mail: urbanus@jsadvocaten.nl


  Publicaties

  mr. I.E. Leenhouwers

  Ivonne Leenhouwers komt in het bijzonder op voor mensen die alleen zijn komen te staan tegenover de hele wereld. Zij is een van Nederlands voornaamste specialisten in zedenzaken. Zij opereert daarbij in een omgeving waarin (onterechte) verdenkingen desastreuze gevolgen hebben voor mensenlevens. Wie betrokken raakt in zedenzaken ziet zijn of haar wereld vaak al ineenstorten voordat de zaak goed en wel onder de rechter is gebracht. Moderne communicatiemiddelen en sociale media als Facebook en Snapchat zorgen daarnaast voor een glijdende schaal, waardoor het voor veel (jonge) mensen steeds onduidelijker wordt wat nu precies strafbaar is en wat niet. 
   
  Ook in commune zaken onderscheidt Ivonne Leenhouwers zich door vasthoudendheid, zorgvuldigheid en overtuigingskracht. 
   
  Het is haar taakopvatting dat zij het strafrechtelijk onderzoek en het toepassen van de wet voortdurend met alertheid en zeer kritisch beoordeelt, zowel binnen als buiten de rechtszaal.
   
  Carrière 
   
  Ivonne Leenhouwers studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht, met als afstudeerrichtingen strafrecht en privaatrecht. Ze begon haar carrière in het strafrecht in 1999 bij Gresnigt & Van Kippersluis en maakte in 2004 de overstap naar Veraart De Granada Advocaten. Daar is ze opgeleid door Chris Veraart – bekend door zijn pleidooien in zedendelicten en schrijver van het boek ‘Valse zeden. Valse aangiften in zedenzaken’. In 2017 maakte Ivonne Leenhouwers de overstap naar Jebbink Soeteman Advocaten, waar ze dezelfde vastberadenheid vindt die ook haar eigen werk kenmerkt. Ze richt zich op zedenzaken en commune strafzaken. 
   
  Daarnaast doceert Ivonne Leenhouwers verweren in strafzaken aan het Studiecentrum Rechtspleging (SSR) en treedt ze regelmatig op als gastspreker. Ze is auteur van het artikel ‘Veranderende (digitale) seksuele moraal en zedenwetgeving, tijd voor een uitgebreide herijking?’ en werkte mee aan de actualisering van het genoemde succesvolle boek ‘Valse zeden. Valse aangiften in zedenzaken’, van advocaat Chris Veraart. Ivonne Leenhouwers is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.
   
  M: +316 2128 4881
  E-mail: leenhouwers@jsadvocaten.nl

   

  mr. K.J. Zeegers

  Zijn fascinatie voor de internationale rechten van de mens, en dan met name hoe die mensenrechten tijdens oorlogen en conflicten met voeten worden getreden, brachten Krit Zeegers bij het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Hier werd geschiedenis geschreven. Maar het opende ook zijn ogen voor de andere kant van het internationale strafrecht: hoe ernstiger de vermeende strafbare feiten, hoe meer de rechten van verdachten zélf onder druk komen te staan. Het ontvlamde zijn motivatie om het op te nemen voor de underdog. Dat hij daarbij niet over één nacht ijs gaat, blijkt uit zijn promotieonderzoek naar de toepassing van mensenrechten bij internationale strafrechttribunalen. Met hetzelfde oog voor detail beweegt hij zich door de wereld van het financieel strafrecht. In de complexiteit, het grensoverschrijdende karakter en de verregaande gevolgen voor de verdachte persoon of onderneming vindt hij de drijfveren voor zijn werk.

  Carrière 
  Krit Zeegers rondde zowel zijn bachelor Rechtsgeleerdheid als zijn master Internationaal Publiekrecht cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam. Hij begon zijn carrière bij het Joegoslavië-tribunaal, als lid van het team van rechter Orie. Daarna werkte Krit Zeegers als consultant voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken en doceerde hij aan de University van Mekelle in Ethiopië.

  In 2015 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op zijn onderzoek naar internationale straftribunalen en de interpretatie en toepassing van mensenrechten in het strafproces. Daarna ging hij aan de slag bij Allen & Overy, waar hij vanaf 2016 onderdeel was van het strafrechtteam binnen de praktijkgroep Litigation. Daar heeft hij zich intensief beziggehouden met financieel strafrecht.

  In 2018 maakte hij de overstap naar Jebbink Soeteman Advocaten, waar hij zowel binnen het financiële strafrecht als het commune strafrecht werkzaam is. Krit Zeegers publiceert regelmatig artikelen over uiteenlopende onderwerpen.

  M: M: +31(0)6 2835 2186
  E-mail:zeegers@jsadvocaten.nl

  mr. M. Rafik

  Een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel bracht Mohamed Rafik via het OM en de Rechtbank bij de strafadvocatuur. Zijn scriptieonderzoek naar de behandeling van gedetineerden op de Terrorisme Afdeling werkte daarbij als aanjager: het keiharde regime is in zijn ogen niets minder dan een strafverzwaring bovenop het door de rechter uitgesproken vonnis. Met dezelfde gedrevenheid die hem al zijn hele juridische loopbaan kenmerkt, komt hij nu op voor de underdog, of dat nu een terrorismeverdachte is of iemand die verdacht wordt van een financieel delict.

  Mohamed Rafik begon zijn carrière bij het Openbaar Ministerie in Breda. Daarna werkte hij als griffier bij de Rechtbank in achtereenvolgens Breda en Rotterdam. Mohamed Rafik studeerde strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. In 2017 was zijn afstudeeronderzoek naar de Terrorisme Afdeling een belangrijke bron voor het rapport Inhumaan en Onnodig, mensenrechtenschendingen op de terroristenafdeling van Amnesty International. Via NautaDutilh a(fdeling Litigation & Arbitration) ging hij in 2018 aan de slag bij Jebbink Soeteman Advocaten. Op 15 augustus 2018 wordt hij beëdigd als advocaat.

  M: +31 (0)6 1835 6629
  E-mail: rafik@jsadvocaten.nl

 • Eerste adviezen

  Heeft u een brief gekregen om op het politiebureau langs te komen, of verwacht u dat de politie bij u langs zou kunnen komen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies over de mogelijke vervolgstappen. Onze eerste adviezen geven we u nu alvast:

   

  Ga niet onvoorbereid naar de politie, FIOD of douane.

  Voor ons strafproces geldt: eens gezegd, blijft gezegd. Een verklaring kan niet worden ingetrokken, zoals wel wordt gedacht. Iedere verklaring kan als (belangrijk) bewijsmiddel tegen u of tegen anderen worden gebruikt. Ga dus niet onvoorbereid een verhoor in.
  Bovendien: ken uw positie. Heeft u er recht op te weten waarover u wordt gehoord? Overziet u de soms complexe strafbepalingen waarmee u wordt geconfronteerd? Bent u wel verdachte? Of alleen getuige? Kunt u in dat geval verdachte worden? Welke consequenties heeft dat? Bent u verplicht om te verklaren? Met een antwoord op dergelijke ogenschijnlijk simpele vragen, alsmede met een inventarisatie van de valkuilen, staan we u graag bij.

  Snelheid is geboden: laat termijnen niet verlopen!

  Het strafrecht kent allerlei termijnen. Zo kan na de ontvangst van een dagvaarding slechts binnen acht dagen een bezwaarschrift worden ingediend. Daarnaast moeten in principe uiterlijk tien dagen voor de zitting getuigen of deskundigen worden opgegeven. Hoger beroep moet binnen veertien dagen na de uitspraak worden ingesteld. Dit zijn keiharde deadlines, en rechters zijn ongevoelig voor de reden achter het missen van zo’n fatale termijn. Wij raden u aan zo vroeg mogelijk contact met ons op te nemen.

  Geen nieuws betekent niet altijd goed nieuws

  Als u na een verhoor door de politie of de FIOD weer naar huis mag, krijgt u niet altijd te horen of u wordt vervolgd. De strafzaak is daarmee niet voorbij en u loopt nog altijd de kans op een later moment te worden gedagvaard. Het is erg belangrijk om op zo’n moment niet stil te blijven zitten. Als u niks doet, loopt u het risico dat ontlastend bewijsmateriaal verloren gaat of getuigen van de radar verdwijnen. Daarmee benadeelt u zichzelf ernstig. Bovendien kan uw advocaat met de officier van justitie een schikking overeenkomen, waardoor een openbaar proces wordt voorkomen. Door zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, kunnen we samen de strategie bepalen.

  Rechtszaken kunnen al worden beslist in de verhoorkamer. U kent vast de uitdrukking ‘alles wat u zegt, kan tegen u gebruikt worden’. Dit geldt ook voor het Nederlandse strafrecht: eens gezegd, blijft gezegd. ‘Off the record’ bestaat niet. U kunt uw verklaring later nooit meer intrekken. Sterker, uw verklaring kan als (belangrijk) bewijsmiddel tegen u of tegen anderen worden gebruikt. Ga dus niet onvoorbereid een verhoor in, ook al lijkt de agent die u verhoort nog zo begripvol of aardig. Neem contact met ons op om de strategie te bespreken voordat u een verklaring afgeeft.

  Ook heeft u vóórdat u wordt verhoord (meestal) het recht te weten waarover u wordt gehoord. Is u dat verteld? En bent u verdachte of alleen getuige? Overziet u de tenlastelegging of strafbepaling(en) waarmee u wordt geconfronteerd? Bent u verplicht een verklaring af te leggen, of mag u ook zwijgen? En mag er een advocaat bij het verhoor zijn? We staan u graag bij met de antwoorden op deze belangrijke vragen.

 • Contact & route

  Contactgegevens

   

  Jebbink Soeteman advocaten
  Singel 362
  1016 AH Amsterdam
  Tel:  +31 20 5353 390
  Fax: +31 20 5353 391
  E-mail:info@jsadvocaten.nl

  Bij spoedeisende vragen kunt u op werkdagen tussen 09:00 en 17:30 uur contact opnemen met ons kantoor via bovenstaand kantoornummer.
  Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met één van onze advocaten via onderstaande mobiele telefoonnummers of e-mailadressen.

  Willem Jebbink
  M: +316 5579 1837
  E-mail: jebbink@jsadvocaten.nl

  Jeroen Soeteman
  M: +316 5266 6333
  E-mail: soeteman@jsadvocaten.nl

  Rosa van Zijl
  M: +316 1819 3705
  E-mail: vanzijl@jsadvocaten.nl

  Tosca Urbanus
  M: +316 2112 7332
  E-mail: urbanus@jsadvocaten.nl

  Ivonne Leenhouwers
  M: +316 2128 4881
  E-mail: leenhouwers@jsadvocaten.nl

  Krit Zeegers
  M: +31(0)6 2835 2186
  E-mail: zeegers@jsadvocaten.nl

  Mohamed Rafik
  M: +31 (0)6 1835 6629
  E-mail: rafik@jsadvocaten.nl

   

  U kunt ons bereiken met het openbaar vervoer:

  Vanaf Amsterdam Centraal (reistijd ongeveer 10 minuten):

  Tram 1, 2 en 5: uitstappen halte Spui (Nieuwezijds Voorburgwal), vervolgens de weg vervolgen en rechts afslaan. Loop door de Wijde Heisteeg, ga op het Singel de brug over en naar rechts. Het kantoor is na ongeveer 100 meter aan uw linkerhand.

  Tram 4, 9, 16 en 24: uitstappen halte Spui (Rokin), vervolgens de weg vervolgen en rechts afslaan door de Taksteeg richting het Spui. Loop door de Wijde Heisteeg, ga op het Singel de brug over en naar rechts. Het kantoor is na ongeveer 100 meter aan uw linkerhand.

  Vanaf Amsterdam-Zuid WTC (reistijd ongeveer 25 minuten):

  Tram 5 richting Centraal Station: uitstappen halte Spui (Nieuwezijds Voorburgwal), ongeveer 20 meter teruglopen en dan rechtsaf door de Wijde Heisteeg over de brug rechts het Singel op. Het kantoor is na ongeveer 100 meter aan uw linkerhand.

 • rechtsgebieden

  Rechtsgebieden

  De advocaten van Jebbink Soeteman zijn gespecialiseerd in strafzaken, in de breedste zin van het woord. Zij staan zowel particulieren als bedrijven bij, en behandelen alle soorten strafzaken.

  Zij zijn in het bijzonder gespecialiseerd in:

  • Financieel-economisch strafrecht (fraudezaken, ‘witteboorden-zaken’)
  • Commuun strafrecht (algemeen strafrecht, zoals diefstal, drugs, wapens, levensdelicten, geweld etc.)
  • Uitingsdelicten (vrije meningsuiting, vrijheid van demonstratie)
  • Mensenrechtelijke procedures (onder meer procedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties)
  • Uit- en overleveringsprocedures
  • Hoger beroep (procedures bij een van de vier gerechtshoven)
  • Cassatie (procedures bij de Hoge Raad der Nederlanden)
  • Kort geding-procedures tegen de Staat der Nederlanden
  • Penitentiair recht (bijstand aan gedetineerde cliënten)
  • Beklagprocedures tegen de inbeslagneming van goederen
  • TBS-zaken
  • Jeugdstrafrecht

   
  Als zich aanverwante, niet-strafrechtelijke kwesties voordoen, werkt Jebbink Soeteman advocaten nauw samen met civiel- of bestuursrechtelijke specialisten.

 • Publicaties

  Tussen casseren en repareren. Selectie aan de poort van de Hoge Raad wegens bewijsmotiveringsgebreken: een moeizame methode, in: A.A. Franken en Th.J. Kelder (red.), Sporen in het strafrecht, Liber amicorum Jan Sjöcrona, Kluwer 2015, pag. 131-144

  mr. W.H. Jebbink (partner)

  De (on)feilbare advocaat en zijn uitgerangeerde cliënt, Advocatenblad 2014-2, pag. 29-30, afl. 2

  mr. W.H. Jebbink (partner)

  Beteugel de politie die steeds demonstranten arresteert, de Volkskrant, 8 mei 2015

  mr. W.H. Jebbink (partner)

  Annotatie NbSr 2015/70 (Aanwezigheidsrecht)

  mr. J.W. Soeteman (partner)

  Annotatie NbSr 2016/276, 1 december 2015

  mr. R.E. van Zijl (partner)

  Herstelbeschikkingen in verlofzaken: buitenwettelijk doch rechtvaardig, Trema, Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2012, nr. 10, p. 362-365

  mr. W.H. Jebbink (partner)

  Teeven snapt nog weinig van uitspraak over kraakwet, De Volkskrant

  mr. W.H. Jebbink (partner)

  Een 21ste-eeuws strafproces kan niet zonder geluidsopnamen. Hardnekkig vasthouden aan papieren (on)waarheden in strafzaken schaadt de eerlijkheid en de efficiëntie van de Nederlandse rechtspraak (met Jeroen Soeteman), NRC

  mr. W.H. Jebbink (partner)

  Ontruimen is schending huisrecht, Het Parool

  mr. W.H. Jebbink (partner)

  Bouterse kan wél gaan en staan waar hij wil. De soevereiniteit van Suriname leidt tot immuniteit van zijn president, zolang deze functie is, NRC

  HIV: strafrechtelijke bescherming gewenst?, Advocatenblad 2005, p. 348-352

  mr. W.H. Jebbink (partner)

  Wie behoedt ons voor de rechter-commissaris? Consequenties van de gewijzigde interpretatie van het begrip "vormverzuimen" in artikel 359a Sv (met dr. mr. D.V.A. Brouwer), Nederlands Juristenblad 2002, p. 393-398

  mr. W.H. Jebbink (partner)

  Van "gelijktijdigheid" naar "voortdurende situatie". Verruiming van de periode in de tenlastelegging, Advocatenblad 2003, p. 338-341

  mr. W.H. Jebbink (partner)

  SDU Commentaar Strafvordering 2008, commentaar op de artikelen 271, 273, 278, 279, 280, 286, 331, 336 van het wetboek van strafvordering, SDU 2008

  mr. W.H. Jebbink (partner)

  Ook verlengde inverzekeringstelling is inverzekeringstelling Rechtbank miskent habeas corpus, Advocatenblad 2008, p. 124-127

  mr. W.H. Jebbink (partner)

  Ook de vrije verdachte heeft belang bij behandeling hoger beroep tegen voorlopige hechtenis - EHRM-uitspraak S.T.S. tegen Nederland ook van belang voor strafzaken, Trema, Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2011, nr. 8, p. 290

  mr. W.H. Jebbink (partner) & mr. J.W. Soeteman (partner)

  Het probleem bij gedragskundige rapportage over weigerende en ontkennende verdachten, Sancties 2011, nr. 5, p. 293-298

  mr. W.H. Jebbink (partner)

  Dossiervorming, in: J. Boksem, P.C. Vegter, A.M. van Woensel en P.A.M. Mevis (red.), Handboek strafzaken (losbladig), Kluwer Deventer

  mr. W.H. Jebbink (partner)