Wie we zijn

Jebbink Soeteman advocaten is een zeer ambitieus strafrechtkantoor in Amsterdam. We zijn actief in uiteenlopende zaken, van geweldsdelicten tot complexe financiële strafprocessen en alles daartussen.

Kenmerkend voor de advocaten van Jebbink Soeteman is onze grote gedrevenheid en betrokkenheid: we behandelen iedere zaak met volledige overgave en zorgen ervoor dat we de inhoud tot in ieder detail beheersen.

Onze cliënten zijn particulieren en bedrijven die in aanraking komen met het strafrecht. Ze zijn op zoek naar een advocaat die het onderste uit de kan weet te halen, zowel binnen de rechtszaal als daarbuiten. Dat vraagt om een vooruitziende blik en feilloze kennis van het strafproces. Dit vormt het uitgangspunt in onze werkwijze: we laten niets aan het toeval over.

Waar wij voor staan

Wij geloven dat onze cliënten met alle beschikbare middelen moeten worden verdedigd als ze geconfronteerd worden met het machtige overheidsapparaat van politie en justitie. Het is vaak letterlijk honderd tegen één. Op dat moment gaan wij pal voor onze cliënten staan. We bijten ons vast in de zaak en laten niet meer los. We horen wel eens dat wij daarbij soms té fanatiek te werk gaan. Zelf zien wij dat anders: voor onze cliënten bepaalt dit het verdere verloop van hun leven of bedrijfsvoering. Daarom zien wij het als onze taak om koste wat kost het beste resultaat te behalen.

Wij geloven dat iedereen recht heeft op een goede advocaat. Daarom staan wij onze cliënten niet alleen op betalende basis bij, maar regelmatig ook pro deo. Op die manier bieden wij cliënten die niet over financiële middelen beschikken toch de rechtsbijstand die ze nodig hebben.

Wij maken ons sterk voor mensenrechten. We vinden dat juist overheden deze dienen te respecteren. Als het moet procederen wij tegen de Staat der Nederlanden, in kort geding, of bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Als de situatie erom vraagt schakelen wij de kort gedingrechter in om de Staat der Nederlanden te beperken in haar handelen, om zo de vrijheden van onze cliënten te garanderen.

Werkwijze

Onze werkwijze laat zich het best omschrijven als zeer volhardend. We leggen ons nergens bij neer. En we zijn ambitieus. We kunnen niet tegen verliezen en zorgen ervoor dat we meer weten dan de partijen waar we tegenover staan. Kenmerkend voor onze werkwijze is dat we altijd vooruitkijken. Zoals een schaakkampioen zetten vooruit denkt, zo analyseren wij alle mogelijke scenario’s en onderzoeken we alle mogelijke invalshoeken. En als dat betekent dat we ons door vijftig ordners administratie moeten worstelen omdat daar mogelijk een bonnetje in zit dat de aanklacht onderuit kan halen? Kom maar op.

We zetten onze verdediging minutieus op. Daarbij schuwen we onconventionele middelen niet. Is het in het belang van de zaak om de publieke opinie te peilen? Dan stappen we in sommige gevallen naar de media. Of we verrassen rechter en officier op een andere manier; vaak met het gewenste resultaat. Daarnaast is het een prettig idee dat we altijd op de expertise van ons hele team vertrouwen: door lopende zaken met elkaar te bespreken, houden we elkaar scherp, zien we meer en slagen we er in buiten de bekende kaders te denken.

Rechtsgebieden

Financieel-economisch strafrecht
Fraudezaken, waaronder verdenking van economische en fiscale delicten

Commuun strafrecht
Algemeen strafrecht, zoals diefstal, drugs, wapens, levensdelicten en geweld

Strafzaken in hoger beroep
Procedures bij een van de vier gerechtshoven

Strafzaken in cassatie
Procedures bij de Hoge Raad der Nederlanden

Mensenrechtelijke procedures en Europees strafrecht
Onder meer procedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties

Internationaal strafrecht
Uit- en overleveringsprocedures tegen personen in Nederland, overdracht van tenuitvoerlegging van straf tegen personen in het buitenland

Uitingsdelicten
Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van demonstratie

Jeugdstrafrecht
Strafprocedures tegen minderjarigen (tot 18 jaar) en adolescenten (18 tot 23 jaar)

Kortgedingprocedures tegen de Staat der Nederlanden
Spoedprocedures tegen executie van gevangenisstraf, voorwaarden bij voorwaardelijke invrijheidstelling of overname van straf uit het buitenland

Penitentiair recht
Bijstand aan gedetineerde cliënten in klachtprocedures

Beklagprocedures tegen de inbeslagneming van goederen
Procedures ter teruggave van door de politie in beslag genomen voorwerpen