mr. R.E. van Zijl

Advocaat / Partner

Tel : 06 1819 3705 |  vanzijl@jsadvocaten.nl

Rosa van Zijl

Als het aankomt op financieel-economische strafzaken maakt Rosa van Zijl het verschil. Met niet aflatende energie bijt zij zich vast in papierwerk van het OM of de FIOD, op zoek naar een aanname die niet klopt, of een beschuldiging die niet kan worden bewezen. In al haar zaken gaat ze uiterst diepgravend te werk. In de rechtszaal onderscheidt ze zich met ijzersterk geformuleerde stukken en de rust waarmee ze, juist in complexe financiële zaken, feilloos overzicht houdt en doelgericht op het best mogelijke resultaat stuurt. De tomeloze energie waarmee ze zich op zaken stort, wordt gevoed door haar idealisme: iedereen heeft recht op de beste verdediging.

Carrière 

Rosa van Zijl rondde cum laude de studies Strafrecht en Encyclopedie en filosofie van het recht af aan de Universiteit Leiden en behaalde daarnaast haar propedeuse Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. Zij startte haar loopbaan als strafrechtadvocaat in 2007 bij Sjöcrona Van Stigt advocaten, een kantoor gespecialiseerd in het financieel-economisch strafrecht. In 2013 stapte ze over naar Jebbink Soeteman Advocaten. Daar specialiseerde zij zich verder in financieel-economische strafzaken. Rosa van Zijl is sinds november 2016 partner bij Jebbink Soeteman advocaten en maakt onderdeel uit van de maatschap.

Ook is Rosa van Zijl de Nederlandse afgevaardigde in de Criminal Law Committee van The Council of Bars and Law Societies in Europe (CCBE) en lid van de Advisory Board van de European Criminal Bar Association. Zij maakt tevens deel uit van de Adviescommissie Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze commissie adviseert over strafrechtelijke wetsvoorstellen. In het verleden was zij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten, annotatie van de Nieuwsbrief Strafrecht en co-auteur van het SDU-commentaar op het Wetboek van Strafrecht. Ook doceerde zij in de Beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten en publiceerde ze in diverse vakbladen en in het Financieele Dagblad.

Lidmaatschappen:
Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)
European Criminal Bar Association (ECBA)
The Council of Bars and Law Societies in Europe (CCBE)
International Bar Association (IBA)
Women’s White Collar Defense Association (WWCDA)

Daarnaast maakt Rosa deel uit van de Global Criminal Law Counsel (GCLC), een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van advocaten die gespecialiseerd zijn in financieel strafrecht en daarin zonodig gezamenlijk optreden (fraude, corruptie, compliance).

Rosa van Zijl heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten strafrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit hoofdrechtsgebied.