mr. T. Urbanus

Advocaat

Tel : 06 2112 7332 |  urbanus@jsadvocaten.nl

Tosca Urbanus

Opkomen voor anderen zit Tosca Urbanus in het bloed. De stap naar de strafrechtadvocatuur lag dan ook voor de hand; daarin kan zij haar cliënten bijstaan op alle noodzakelijke vlakken.Zij houdt zich uitsluitend bezig met strafzaken en staat met name mensen bij in commune strafzaken (zoals vermogens-, gewelds- en drugsdelicten). Tosca Urbanus is daarnaast gespecialiseerd in ‘cybercrime’-strafzaken en detentierecht. Samen met Willem Jebbink staat zij veroordeelden bij tijdens de voorwaardelijke invrijheidstelling, waarbij zij mensen adviseren over de rechtmatigheid van de aan hen opgelegde bijzondere voorwaarden en daar ook over procederen tegen de Staat der Nederlanden. Naast strafrecht studeerde zij ook af in internationaal strafrecht en mensenrechten; het verdedigen van cliënten in zaken waarin grondrechten in het geding zijn heeft haar speciale interesse. Zij schuwt een principiële houding niet, een uitgangspunt dat ze deelt met haar kantoorgenoten.

Carrière

Tosca Urbanus studeerde strafrecht en internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2013 tot 2015 was zij als griffier werkzaam bij de Rechtbank Amsterdam. Tijdens haar studie liep zij stage en was zij werkzaam binnen de advocatuur en verrichte ze onderzoek naar de juridische mogelijkheden voor compensatie van oorlogsslachtoffers. Sinds 2015 werkt zij als advocaat bij Jebbink Soeteman Advocaten. Sinds 2016 is zij secretaris van het bestuur van de Nuhanovic Foundation, een Nederlandse stichting die zaken ondersteunt die zien op verkrijging van compensatie voor oorlogsslachtoffers. Sinds 2019 is zij vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten.