mr. W.H. Jebbink

Advocaat / Partner

Tel : 06 5579 1837 |  jebbink@jsadvocaten.nl

Willem Jebbink

Willem Jebbink heeft een achtergrond in het financieel-economisch strafrecht. Hij is gespecialiseerd in cassatiezaken bij de Hoge Raad en internationaal mensenrechtelijke procedures, zoals het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. Onderscheiden deskundigheid heeft hij op het gebied van uitingsdelicten (vrije meningsuiting en demonstratievrijheid). Vasthoudendheid, anticipatie en sterke betrokkenheid helpen hem bij het bouwen aan een inhoudelijk sterke verdediging.

Carrière
Willem Jebbink werkte de eerste zes jaar van zijn loopbaan in Den Haag op het advocatenkantoor Sjöcrona Van Stigt advocaten, dat gericht is op financieel-economisch strafrecht. In 2003 stapte hij over naar Böhler Franken Koppe Wijngaarden in Amsterdam, waar hij veel ervaring opdeed in politieke en mensenrechtenzaken. Daarna profileerde hij zich bij Spong Advocaten steeds meer als principieel advocaat, en dat is hij nog steeds. In 2009 startte hij samen met Jeroen Soeteman Jebbink Soeteman advocaten.

Willem Jebbink is co-auteur van SDU-Commentaar Strafrecht en Handboek Strafzaken. Ook publiceert hij regelmatig juridische artikelen en opiniestukken. Stukken van zijn hand verschijnen regelmatig in vakbladen en dagbladen, zoals Nederlands Juristenblad, Het Financieele Dagblad, de Volkskrant en NRC Handelsblad. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken.

Willem Jebbink heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten strafrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit hoofdrechtsgebied.