mr. Z. Boufadiss

Advocaat

Tel: 06 4205 8330 |  boufadiss@jsadvocaten.nl

Zahra Boufadiss specialiseert zich voornamelijk in de verdediging van (complexe) commune strafzaken, zoals geweldsdelicten, mensenhandel en de georganiseerde misdaad. Haar gedrevenheid leidt tot scherpe analyse van feitelijke en juridische argumenten.

Zahra Boufadiss heeft een sterk ontwikkeld empathisch vermogen, waardoor zij in bijzondere mate betrokken is bij haar cliënten. Door haar gedrevenheid weet zij voor hen het onderste uit de kan te halen. In de rechtszaal is Zahra Boufadiss een standvastig tegenspeler van het openbaar ministerie en de rechter.

Carrière 

Al tijdens haar rechtenstudie was het de ambitie van Zahra Boufadiss om een goede strafrechtadvocaat te worden. Zij heeft haar bachelor Rechtsgeleerdheid en master Strafrecht behaald aan de Universiteit van Amsterdam.

Tijdens haar studie heeft zij vele jaren gewerkt bij de Stichting Strafrechtswinkel Amsterdam. Aanvankelijk als medewerker en nadien als bestuurslid. De kernwaarde van deze stichting is dat eenieder kwalitatief goede rechtsbijstand verdient; inkomen mag daarbij geen rol spelen. Dit is een principe dat Zahra hartgrondig onderschrijft.

Van 2015 tot april 2020 was Zahra Boufadiss als advocaat werkzaam bij het gerenommeerde strafrechtkantoor van Marielle van Essen in Amsterdam. Daar heeft zij zich gespecialiseerd in (complexe) commune strafzaken. Per mei 2020 heeft Zahra Boufadiss de overstap gemaakt naar Jebbink Soeteman Advocaten.

Zahra Boufadiss heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten strafrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit hoofdrechtsgebied.