Petra T. C. van Kampen

Advocaat / Partner

Petra van Kampen (1969) studeerde rechten in Leiden. Zij werd in 2001 beëdigd als advocaat in Rotterdam, nadat zij als universitair (hoofd)docent aan de Universiteit van Leiden strafrecht doceerde en in 1998 daar promoveerde op deskundigenbewijs in strafzaken in Nederland en Amerika. Sinds 2010 is zij (strafrecht)advocate in Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in fraudezaken (waaronder omkopingszaken), milieuzaken en arbeidsongevallen. In 2010 werd Petra benoemd tot hoogleraar strafrechtspraktijk aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Petra geeft daarnaast (onder meer) onderwijs aan advocaten. Ze heeft een groot aantal publicaties op het gebied van straf(proces)recht op haar naam staan. 

Petra is onder meer lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), de European Criminal Bar Asssociation (ECBA), alsmede de ‘sub-association’ daarvan, de European Fraud and Compliance Lawyers (EFCL). 

Petra van Kampen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: 

Strafrecht 

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde rechtsgebied.